+359894235223
info@prowebsite.vip
жк.Възраждане 4 бл.82, Варна
Данни на фирмата:

Име: Про Уебсайт ЕООД
ЕИК: 207221537
Седалище: гр.Варна, ж.к.Възраждане 4 бл.82 вх.Б ап.19
Телефон за връзка: 0894235223
Управител: Румен Славов

Добре дошли в Дигитална Агенция ProWebsite!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Pro Website LTD, намиращ се на https://prowebsite.vip.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате Дигитална Агенция ProWebsite, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Бисквитки:
Уебсайтът използва бисквитки, за да ви помогне да персонализирате вашето онлайн изживяване. С достъпа до Дигитална Агенция ProWebsite вие се съгласявате да използвате необходимите бисквитки.

Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките се присвояват уникално на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически или маркетингови цели, за да работим с нашия уебсайт. Имате възможност да приемете или откажете бисквитки по избор. Има някои задължителни бисквитки, които са необходими за работата на нашия уебсайт. Тези бисквитки не изискват вашето съгласие, тъй като винаги работят. Моля, имайте предвид, че като приемате задължителните бисквитки, вие приемате и бисквитки на трети страни, които може да се използват чрез услуги, предоставени от трети страни, ако използвате такива услуги на нашия уебсайт, например прозорец за видео дисплей, предоставен от трети страни и интегриран в нашия уебсайт.

Разрешително:
Освен ако не е посочено друго, Про Уебсайт ЕООД и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на Digital Agency ProWebsite. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Дигитална Агенция ProWebsite за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в тези правила и условия.

Не трябва:

Копирайте или публикувайте повторно материал от Дигитална Агенция ProWebsite
Продайте, наемете или сублицензирайте материали от Дигитална Агенция ProWebsite
Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от Дигитална Агенция ProWebsite
Преразпределете съдържание от Дигитална Агенция ProWebsite
Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му.

Части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Про Уебсайт ЕООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Про Уебсайт ЕООД, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват вижданията и мненията на лицето, което публикува своите виждания и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, Про Уебсайт ЕООД не носи отговорност за коментарите или каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите на този уебсайт.

Про Уебсайт ЕООД си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на тези Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
Коментарите не съдържат никакви клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността.
Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.
С настоящото предоставяте на Про Уебсайт ЕООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание:
Следните организации могат да правят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;
Търсачки;
Новинарски организации;
Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
Системно акредитирани фирми, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзки към нашия уеб сайт.
Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация на уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (b) не внушава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните
продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.
Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
dot.com общностни сайтове;
асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
дистрибутори на онлайн директории;
интернет портали;
счетоводни, правни и консултантски фирми; и
образователни институции и търговски асоциации.
Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагосклонни към себе си
s или към нашите акредитирани фирми; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (c) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Про Уебсайт ЕООД; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурса.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Про Уебсайт ЕООД. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

Чрез използване на нашето корпоративно име; или
Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или
Използването на каквото и да е друго описание на нашия уебсайт, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.
Никакво използване на логото на Про Уебсайт ЕООД или други произведения на изкуството няма да бъде разрешено за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Отговорност за съдържанието:
Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, повдигнати на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на правата:
Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и политиката за свързване по всяко време. Чрез непрекъснатото свързване към нашия уебсайт вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт:
Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна. Ние не гарантираме неговата пълнота или точност, нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Опровержение:
До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
ограничаване на наши или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
изключваме нашите или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.
Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (b) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и за нарушение на законово задължение.
Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.

Ако търсите